Polityka prywatności

Kariera

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych wyników prac B+R.

 

 

Beneficjent: Marco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

Cel projektu: Rozwój Marco Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, w postaci nowatorskiej linii technologicznej do produkcji nowoczesnych, personalizowanych paneli multifunkcyjnych (z opcjonalną funkcją komunikacji RFID).

 

 

Wartość projektu: 7 023 300,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 998 500,00 zł

 

 

Celem projektu jest wdrożenie wyników badań B+R w postaci nowatorskiej linii technologicznej do produkcji nowoczesnych, personalizowanych paneli multifunkcyjnych przeznaczonych dla producentów urządzeń AGD (z opcjonalną funkcją komunikacji RFID). Nowy produkt Wnioskodawcy charakteryzował będzie się innowacyjnością na skalę krajową i silnym potencjałem eksportowym. Prace obejmować będą zakup zaprojektowanej przez Wnioskodawcę linii technologicznej, składającej się z sekcji: pobierania i pozycjonowania, nanoszenia powłok, suszenia, chłodzenia oraz wentylacji. Projekt polega na wdrożeniu innowacji produktowej, jaki i procesowej oraz nietechnologicznej.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielowarstwowych etykiet samoprzylepnych z opcją chipów RFID. Dzięki realizacji projektu na rynek wprowadzony zostanie produkt - "Wielowarstwowe etykiety samoprzylepne z opcją chipów RFID" (zróżnicowanych pod względem ilości warstw oraz rozmiarów). Prace obejmować będą wdrożenie, zaprojektowanej przez Wnioskodawcę, linii technologicznej do produkcji wielowarstwowych etykiet samoprzylepnych z opcją chipów RFID. Składać się ona będzie z sekcji wycinająco-laminująco-pozycjonujących, sprzężonych ze sobą za pomocą najnowocześniejszych serwomotorów i sterowanych za pomocą systemu IT. Wdrożony zostanie także inteligentny system oszczędzania materiału. Projekt polega na wdrożeniu innowacji produktowej, jaki i procesowej oraz nietechnologicznej.

 

Wartość projektu: 5 461 200,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 998 000,00 zł

 

O firmie

Będziemy jedną z najbardziej innowacyjnych i wpływowych firm na świecie z punktu widzenia globalnego postępu i rozwoju.

Produkty

Będziemy projektować i dostarczać unikatowe, wysokojakościowe produkty, które pozytywnie wpłyną na życie ludzi i rozwój przedsiębiorstw.

Szkolenia

Będziemy zmieniać światopogląd ludzi biznesu w kierunku innowacyjności, profesjonalizmu i społecznej odpowiedzialności

MarcoPomaga

Będziemy rozwiązywać problemy społeczne i pozytywnie wpływać na środowisko naturalne.

Copyright © 2018 Marco. Wszelkie prawa zastrzeżone.